Havsöring

Många flugfiskare är beredda att resa långt för att uppleva det fantastiska fisket efter stora havsöringar. Island erbjuder havsöringfiske i världsklass som kan nås på bara några timmar. Få flugfiskare känner till att det finns många vattendrag på Island där det fångas havsöringar över på 10 kilo varje år.

I våra nordiska vatten går det ofta många dagar mellan fångsterna. Men guider på Island vittnar om att dagar då allt stämmer kan resultera i 40-50 fiskar. Havsöringar på Island är vilda och starka med mycket god konditionsfaktor. Kombinationen av fantastiskt fiske, imponerande landskap, passionerade guider och korta restider gör att Island är mer än bara ett alternativ för ambitiösa havsöringfiskare.

Vi erbjuder dig Islands tre bästa vattendrag för havsöringfiske: Húseyjarkvísl, Tungulaekur och Varma / Thorleifslaekur

 

Huseyjarkvisl

Ån Huseyjarkvisl ligger på norra Island nära fjorden Skagafjörður och ca 30 mil från Reykjavik. Detta område utgör skådeplats för många isländska sagor från 1200 talet.

För bara ca tio år sedan var beståndet i Huseyjarkvisl överfiskat och nästan helt förstört. Sedan dess har man ändrat strategi och infört konsekvent ”catch & release” fiske vilket har lett till att det för varje år fångas allt fler laxar och havsöringar. Räknat i antal fångade laxar per fiskekort är fisket på motsvarande nivå som i Rangás (de laxälvar som ger flest fångster på Island). Beståndet av havsöringar har exploderat. Det gäller båda antalet fiskar och deras storlek. 2010 var det bästa året med mer än 1 000 fångade havsöringar på upp till 90 cm.  På våren och hösten fiskar man nystigna silverblanka havsöringar som är otroligt starka kämpar.

Ån Huseyjarkvisl sträcker sig från mynningen upp till ett vattenfall som sätter stopp för laxarnas och havsöringarnas lekvandring. Ovanför vattenfallet kallas ån Svartá och erbjuder mycket bra fiske efter stationär öring. Säsongen sträcker sig fram till slutet av september, men förlängs ibland till mitten av oktober vilket är en fördel om man är ute efter havsöring.

Huseyjarkvisl är indelad i olika fiskesträckor och fisket är begränsat till max 2 spön per dag. Ett rotationssystem gör att man fiskar vid varje pool helt själv. Antalet pooler är enormt och öringarna kan stå överallt. Ofta ligger utmaningen i att först hitta fisken. Sedan är det normalt att flera fiskar nappar i samma pool.

Man har möjlighet att fiska med tvåhands- eller switchspö men det räcker vanligtvis med ett enhandsspö. Svarta flugor med gummifötter och sjunkklump är väldigt framgångsrika.

Stugan vid Huseyjarkvisl erbjuder 3 dubbelrum och du har även tillgång till en badtunna för att slappna av efter dagens äventyr. Fiskeguider kan bokas som tillägg eller är redan inkluderade i våra paket.

 

 

Tungulaekur

Tungulaekur ligger 25 mil sydost om Reykjavik. Lanskapet här har under miljontals år formats av vulkaner och istider. Tungulaekur är en liten å med djupa pooler och lavabotten. Fiskesträckan går från mynningen till ett vattenfall som begränsar lekvandringen på ett naturligt sätt. Tidigare var fisket helt privat och dess exklusivitet bevaras fortfarande genom stark kvotering samt ett forskningsprogram som övervakar fiskbeståndet.

Från april till oktober är fiske tillåtet med tre till fyra spön per dag. Varje år fångas mer än 1 000 fiskar under säsongen varav ca 200 laxar och resten havsöringar på 5-10 kg. Antalet fiskar och deras längd mäts med hjälp av en fiskräknare. Havsöringar som mäter upp till 90-100 cm registreras varje år. Utan tvekan gör dessa resultat Tungulaekur till ett av Islands, ja till och med ett av världens, bästa vatten för havsöring.

Flugfisket sker vanligtvis med enhandsspö i klass 7 eller 8. Vid mynningen kan även tvåhandsspö användas. Beroende på situationen används både sjunklinor och flytlinor.

Boendet vid ån erbjuder 5 till 7 rum (enkelrum och dubbelrum). Fiskeguider kan bokas som tillägg eller är redan inkluderade i våra paket.

Varmá – Thorleifslaekur

Bara en halvtimme från Reykjavik ligger ån Varmá som den övre delen av ån kallas. Den nedre sträckan fram till mynningen heter Thorleifslaekur. Trots närheten till huvudstaden är fisket helt fantastiskt, och detta inte enbart tack vare havsöringarna. Havsöringbeståndet är dominerande men varje år fångas även lax. Rödingar i ån växer sig till riktiga jättar som kan väga mer än 5 kg. Dessutom finns det även havsgående röding. Sist men inte minst vill vi också nämna förekomsten av steelheads> på upp till 7 kg. För några år sedan rymde regnbågslaxar från odlingar vid kusten och dessa vandrar numera upp i Thorleifslaekur.

I ån får endast flugspö (enhands) användas och det råder strikta regler inklusive ”catch & release”.
Boendet nära ån erbjuder bekväma dubbelrum och badtunna.

Nedan några bilder av dessa tre underbara vattendrag.